ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਾਲੇ ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ