ਫਗਵਾੜਾ ਤਣਾਅ: ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ